Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain ja puolustusvoimista annetun lain muuttamiseksi

Puolustusministeriö 4.5.2016 13.45
Tiedote

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain ja puolustusvoimista annetun lain muuttamiseksi. Lakiesityksessä ehdotetaan muutettavaksi viimeksi vuonna 2008 laajemmin uudistettua Maanpuolustuskorkeakoulua koskevaa lainsäädäntöä.

Muutosehdotukset koskevat upseerikoulutuksen kokonaisuuden järjestämistä, Maanpuolustuskorkeakoulun tiedepoliittisten tavoitteiden asettamista ja niiden toteutumisen seurantaa, apulaisprofessorin ja apulaissotilasprofessorin virkanimikkeitä sekä Maanpuolustuskorkeakoulun dosenttien asemaa. Lisäksi esitykseen sisältyy joitain lähinnä lakiteknisiä muutosehdotuksia.

Esityksen tavoitteena on sujuvoittaa upseerikoulutuksen järjestämistä, kehittää Maanpuolustuskorkeakoulun asemaa Suomen korkeakoulukentässä, parantaa Maanpuolustuskorkeakoulun tutkijoiden urapolkumahdollisuuksia sekä yhtenäistää Maanpuolustuskorkeakoulua koskevaa sääntelyä yliopistoja koskevan sääntelyn kanssa.

Lait ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdollisimman pian.

Lisätietoja hallituksen esityksestä antaa puolustusministeriössä hallitussihteeri Perttu Wasenius, puh. 0295 140 603.