Hallitusohjelman seurantatieto julki Avoin Suomi -tapahtumassa

Valtioneuvoston viestintäosasto 15.9.2014 10.00
Tiedote 383/2014

Pääministeri Alexander Stubbin hallitusohjelman seurantatiedot julkaistaan tänään Avoin Suomi 2014 -messuilla. Seurantatietoa päivitetään kerran kuukaudessa, ja se on saatavilla ensimmäistä kertaa julkisesti. Aineisto ja sen kuvaus löytyvät valtioneuvoston ja valtioneuvoston kanslian verkkosivuilta sekä avoindata.fi-palvelusta.

 

Aineistoon on koostettu ne hallitusohjelman osuudet, joissa puhutaan toiminnasta. Seurannan helpottamiseksi ne on pilkottu pienempiin osiin eli kirjauksiin. Tiedot ovat taulukkomuodossa csv-tiedostona.

Aineisto koostuu neljästä osasta:
1) kirjaukset ja niitä kuvaavat metatiedot
2) kirjauksen toimeenpanon vastuuministeriöt
3) kuvaus toimeenpanon etenemisestä
4) kunkin kirjauksen yhteyshenkilön tiedot.

Aineiston tietorakenne on tässä vaiheessa vielä pilottiluonteinen. Siksi valtioneuvosto pyytää palautetta avoindata.net-palvelussa esimerkiksi seuraavista asioista:
1) metatieto ja sen rakenne
2) visualisoinnin mahdollisuudet
3) minkä muun aineiston kanssa seurantadataa kannattaisi yhdistää

Tässä vaiheessa data on itsenäinen kokonaisuutensa. Sen käyttöarvoa voidaan lähivuosina kasvattaa rakentamalla yhteyksiä muuhun dataan, esimerkiksi budjetointitietoon.

Lisätietoja: erityisasiantuntija Jouni Varanka, [email protected], p. 0295 160 177 ja
verkkoviestintäpäällikkö Pekka Pekkala, [email protected], p. 0295 160 168

Alexander Stubb hallitus