Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Ideahaku auki – yhdyskuntajätteen kierrätykseen haetaan uusia keinoja

Ympäristöministeriö 1.9.2016 13.20
Tiedote
 
 
Yhdyskuntajätteen määrän ennustetaan kasvavan maltillisesti talouskasvua seuraillen. © Kuva: Raili Malinen/YHA kuvapankki

Yhdyskuntajätteen kierrätysaste on ollut Suomessa jo pitkään hieman yli 30 prosenttia. Juha Sipilän hallitusohjelmassa on asetettu tavoite nostaa kierrätysaste 50 prosenttiin.  Tavoitteen saavuttamiseksi ja uusia kehittämisideoita löytääkseen ympäristöministeriö on varannut noin puoli miljoonalla euroa kokeiluhankkeisiin. Kaikille avoin yhdyskuntajätteen kierrätyshankkeiden ideahaku järjestetään 1.9.- 3.10.2016. Parhaat hankeideat valitaan jatkoon. 

Kokeiluhankkeilta edellytetään yhteistyötä ja uusia avauksia

Kokeiluhankehaussa etsitään erityisesti uusia toimintatapoja yhdyskuntajätteen kierrätysasteen nostamiseksi sekä alueellisia hankekokonaisuuksia, joissa erilaiset toimijat saadaan yhdessä nostamaan yhdyskuntajätteen kierrätysastetta alueella.

Tarkoituksena on rahoittaa yhtä tai kahta alueellista usean toimijan yhteistä kokeiluhankekokonaisuutta, joita kokeilun jälkeen olisi mahdollista laajentaa muualle maahan.

Mahdollisia kokeiluja voisivat olla esimerkiksi:

  • Eri kohderyhmille tarkoitetut erilliskeräyskokeilut, joissa testataan uusia keräysvälineitä tai uudenlaisia keräystapoja. Kohderyhmiä voisivat olla esimerkiksi kauppa, asukkaat ja julkiset palvelut.
  • Valistuskampanjat muovin, biojätteen, sähkö- ja elektroniikkalaiteromun tai vaarallisen jätteen erilliskeräyksen edistämiseksi
  • Vaikeasti kierrätettävien jätteiden uudelleenkäytön kehittäminen. Vaikeasti kierrätettäviä jätteitä ovat muun muassa sähkö- ja elektroniikkalaitteet.

Varsinainen hankehaku toteutuu marras-joulukuussa, jolloin jatkoon päässeet hankkeet laativat täsmennetyt hakemukset. Valituilta kokeiluhankkeilta edellytetään seurantaa siitä, kuinka kokeilu vaikuttaa alueen kierrätysasteeseen tai sekajätteen laatuun sekä aktiivista viestintää asiasta. Hanketoimijoiden omarahoitusosuuden tulee olla vähintään 30 prosenttia.  

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Sirje Stén, ympäristöministeriö, p. 0295 250 276, [email protected]

Kimmo Tiilikainen