Jätelain muutos sekä jätelain ja hankintalain yhteensovittaminen vaativat tarkempaa selvitystä

Ympäristöministeriö 23.8.2016 9.40
Tiedote

Ympäristöministeriössä on aloittanut työryhmä, jonka tehtävänä on valmistella yhdyskuntien jätehuollon vastuunjakoa koskevaa uudistusta sekä selvittää jätelain ja hankintalain yhteensovittamista.

Jätelakia on tarkoitus muuttaa rajaamalla kuntien vastuu jätehuollon järjestämisestä asumisessa syntyviin jätteisiin. Samaan aikaan on ollut vireillä hankintalain muutos, joka rajoittaisi kunnan jätehuoltopalvelujen tarjontaa muille kuin kunnan järjestämisvastuun piiriin kuuluville toimijoille. Työryhmän tehtävänä on selvittää tarkemmin kahden lainmuutoksen yhteensovittamista.

Ympäristöministeriö teettää ryhmän tueksi taustaselvityksen asiasta. Selvityksen tekee asianajaja Mikko Alkio ja sen on määrä valmistua 31.10.2016.

Ryhmässä on jäseniä ympäristöministeriöstä, työ- ja elinkeinoministeriöstä, valtiovarainministeriöstä,  sosiaali- ja terveysministeriöstä, Suomen Kuntaliitosta, Jätelaitosyhdistys ry:stä, Ympäristöteollisuus- ja palvelut ry:stä, Elinkeinoelämän keskusliitto ry:stä, Suomen Yrittäjät ry:stä ja Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry:stä. Asiantuntijana ryhmässä toimii muun muassa edustaja Kilpailu- ja kuluttajavirastosta.

Työryhmä kokoontui ensimmäisen kerran maanantaina 22.8. puheenjohtajansa kansliapäällikkö Hannele Pokan johdolla.  Ryhmän mietinnän pohjalta laaditaan tarpeelliset säädösmuutosehdotukset jätelakiin ja hankintalakiin. Hallituksen esityksen on tarkoitus valmistua kevätkaudella 2017.

Lisätietoja:

Kansliapäällikkö Hannele Pokka, ympäristöministeriö, p. 0295 250 234, [email protected]

Ympäristöneuvos Susanna Wähä, ympäristöministeriö, p. 0295 250 325, [email protected]

 

Kimmo Tiilikainen