Valtioneuvoston yleisistunto 4.4.2019 Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2020–2023 hyväksytty

4.4.2019 14.01
VM

Valtioneuvosto päätti 4. huhtikuuta vuosien 2020–2023 julkisen talouden suunnitelmasta. Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2020–2023 ei sisällä uusia poliittisia linjauksia, vaan se pohjautuu nykylainsäädäntöön ja siinä on otettu huomioon pääministeri Sipilän hallituksen tekemien päätösten vaikutukset tulevien vuosien meno- ja tulotasoon.
Kansallinen uudistusohjelma
Talouspolitiikan EU-ohjausjakso
Vuosien 2020–2023 teknisestä julkisen talouden suunnitelmasta sovittiin (valtioneuvoston tiedote 28.3.2019)
Istunnon aineisto