Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Utnämningar till generalstjänster samt förordnanden till uppgifter inom försvarsmakten

Försvarsministeriet 6.10.2017 12.00
Pressmeddelande

Republikens president har den 6 oktober 2017 på framställning av statsrådet beslutat om följande utnämningar till generalstjänster och förordnanden till uppgifter inom försvarsmakten:

Försvarsmaktens logistikverks chef, generalmajor Timo Tapani Rotonen förordnas till försvarsmaktens logistik- och materielchef från den 1 januari 2018; Huvudstabens logistikchef, brigadgeneral Timo Tapio Kakkola förordnas till chef för försvarsmaktens logistikverk från den 1 januari 2018; överste Janne Alpertti Jaakkola utnämns till en generalstjänst för tiden 1 januari 2018 - 31 december 2022 och förordnas till Huvudstabens logistikchef från den 1 januari 2018; kommendören för Kajanalands brigad, överste Tuomo Väinö Petter Repo utnämns till en generalstjänst för tiden 1 januari 2018 - 31 december 2022.

Generalmajor Timo Rotonen (f. 1959) är sedan år 2015 chef för Försvarsmaktens logistikverk. Tidigare har han bl.a. tjänstgjort som kommendör för Helsingfors luftvärnsregemente, stabschef vid Arméns materielverk, militärobservatör vid UNTSO och Huvudstabens logistikchef. Han befordrades till generalmajor år 2014.

Brigadgeneral Timo Kakkola (f. 1962) är sedan år 2016 Huvudstabens logistikchef. Tidigare har han bl.a. tjänstgjort som sektorchef vid Huvudstaben, kommendör för Västra Finlands Underhållsregemente, avdelningschef vid staben för Arméns materielverk och stabschef vid Logistikverkets stab. Han befordrades till brigadgeneral år 2015.

Överste Janne Jaakkola (f. 1967) är sedan år 2015 sektorchef vid Huvudstaben. Tidigare har han bl.a. tjänstgjort som avdelningsstabsofficer vid Huvudstaben, adjutant till kommendören för Försvarsmakten, bataljonskommendör vid Uttis Jägarregemente och stabschef vid Björneborgs Brigad. Han befordrades till överste år 2014.

Överste Tuomo Repo (f. 1967) är sedan juni 2017 kommendör för Kajanalands brigad. Tidigare har han bl.a. tjänstgjort som avdelningsstabsofficer vid försvarsministeriet, kommendör för Nylands jägarbataljon vid Gardesjägarregementet, sektorchef vid Huvudstaben och biträdande militärrepresentant vid Finlands Nato-representation i Bryssel. Han befordrades till överste år 2014.

Mera information ger Aila Helenius, konsultativ tjänsteman vid försvarsministeriet, tfn 0295 140432.