Valtioneuvoston yleisistunto 21.3.2019 Kokeilulla haetaan uutta tapaa turvata ja kehittää kaupallisten palveluiden saatavuutta harvaan asutulla maaseudulla

21.3.2019 14.08
MMM

Valtioneuvosto antoi torstaina asetuksen päivittäistavarakauppapalveluiden tukemisesta monipalvelukeskuksina harvaan asutuilla maaseutualueilla vuosina 2019-2021. Tuen tarkoituksena on parantaa harvaan asutulla maaseudulla sijaitsevien kyläkauppojen toimintaedellytyksiä ja siten turvata palveluiden saatavuus alueen asukkaille.
Istunnon aineisto