Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Valtioneuvoston yleisistunto 5.7.2018 Kotouttaminen siirtyy maakunnan järjestettäväksi

5.7.2018 14.00
ANM

Maakunta vastaa jatkossa maahanmuuttajien kotouttamispalveluista. Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen 5.7.2018. Kotoutumislaissa säädetyt kotoutumista edistävät palvelut kuten alkukartoitus, kotoutumissuunnitelma ja kotoutumiskoulutus pysyvät sisällöllisesti samankaltaisina kuin nykyisinkin.
Valtioneuvoston yleisistunto