Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Tasavallan presidentin esittely 12.1.2018 Media- ja telealan toimintaedellytyksiin parannuksia

12.1.2018 11.49
LVM

Media- ja telealan toimintaedellytyksiä parannetaan muuttamalla tietoyhteiskuntakaaren säännöksiä. Samalla tietoyhteiskuntakaaren nimi muuttuu laiksi sähköisen viestinnän palveluista. Radio- ja televisiotoiminnan ohjelmistotoimilupien myöntämis- ja peruuttamisedellytyksiä tarkennetaan ja radiomainosten lähetysajan enimmäismäärästä luovutaan kokonaan. 
Tasavallan presidentin esittely 12.1.2018