FI SV

Ministerit kertovat ajoissa aikeensa siirtyä uusiin tehtäviin

Valtioneuvoston viestintäosasto 1.7.2015 13.41
Tiedote 359/2015

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ministerit päättivät keskiviikkona 1. heinäkuuta pidetyssä neuvottelussaan sitoutua vapaaehtoisesti ilmoittamaan hyvissä ajoin aikeensa mahdollisesta siirtymisestään muihin tehtäviin kesken ministerikauden tai tietyn ajan kuluttua ministerin tehtävän päättymisen jälkeen. Ilmoitus perustuu valtion virkamieseettisen neuvottelukunnan viime syyskuussa antamaan suositukseen. Se annetaan tarvittaessa pääministerille ja neuvottelukunnalle, joka antaa neuvoa-antavan lausunnon.

Sitoumukseen sisältyvät edellytykset muiden tehtävien vastaanottamiselle, jos ministerin siirtyminen toisiin tehtäviin aiheuttaa eturistiriidan aikaisempaan vastuualueeseen, tehtäviin tai toimialaan nähden tai jos siirtyminen on muutoin omiaan heikentämään luottamusta julkisen hallinnon toimintaan. Virkamieseettinen neuvottelukunta voi suosittaa ministerille enintään kuuden kuukauden karenssiaikaa ennen uuden tehtävän vastaanottamista.

Valtion virkamieseettinen neuvottelukunta on pysyvä etiikkatoimielin, joka on tällä hetkellä asetettu toimikaudelle 1.6.2014–31.12.2017.

Virkamieseettisen neuvottelukunnan jäsenet ovat:

Puheenjohtaja:
OTL Teuvo Metsäpelto

Professori emeritus Ilkka Niiniluoto, Helsingin yliopisto
Professori Ari Salminen, Vaasan yliopisto
Neuvottelupäällikkö Sari Ojanen, KT Kuntatyönantajat
Johtaja Hannu Rautiainen, Elinkeinoelämän keskusliitto
Pääjohtaja Rauni Hagman, Patentti- ja rekisterihallitus
Kansliapäällikkö Päivi Nerg, sisäministeriö
Toimittaja Ulla Järvi, Julkisen sanan neuvosto
Hallituksen jäsen Klaus Krokfors, Transparency International Suomi ry

Sihteeri:
Työmarkkina-asiantuntija Kati Orkola, valtiovarainministeriö

Ministereiden sitoutuminen ilmoitusmenettelyyn:

– Ministerit sitoutuvat ilmoittamaan hyvissä ajoin etukäteen aikomuksestaan

mahdollisesti siirtyä valtioneuvoston jäsenen tehtävästä toisiin tehtäviin. Ilmoitus ja tarvittava selvitys annetaan pääministerille ja valtion virkamieseettiselle neuvottelukunnalle, joka arvioi asiaa ja antaa asiasta neuvoa-antavan lausunnon.

– Valtion virkamieseettinen neuvottelukunta voi suosittaa ministerille enintään kuuden kuukauden karenssiaikaa ennen uuden tehtävän vastaanottamista, jos ministerin siirtyminen toisiin tehtäviin aiheuttaisi eturistiriidan suhteessa ministerin tehtävän vastuualueeseen, tehtäviin tai toimialaan nähden, tai jos siirtyminen muutoin olisi omiaan heikentämään luottamusta julkisen hallinnon toimintaan. Karenssisuosituksen tarkempi sisältö tarkennetaan neuvottelukunnan lausunnossa. Mahdollinen karenssi alkaisi siitä, kun tasavallan presidentti on vapauttanut ministerin valtioneuvoston jäsenyydestä.

– Ministeriä koskevaa ilmoitusmenettelyä sovelletaan ministeriaikana. Ministerin ei kuitenkaan ole tarpeen tehdä ilmoitusta, jos on ilmeistä, ettei eturistiriitaa voida katsoa syntyvän

Lisätietoja: alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. 0295 160 300, valtioneuvoston kanslia