FI SV

Pekka Särkiö fortsätter som fältbiskop

Försvarsministeriet 16.6.2017 12.50
Pressmeddelande

Republikens president har på framställning av statsrådet i dag, den 16 juni 2017, utnämnt teologie doktor Pekka Särkiö till att fortsättningsvis inneha tjänsten som fältbiskop för tiden 1 september 2017 - 31 januari 2018.

Teologie doktor Pekka Juhani Särkiö (f. 1963) utnämndes till tjänsten som fältbiskop för en period på fem år räknat från den 1 september 2012. Före det hade han bl.a. varit kyrkoherde i församlingen Keski-Lahden seurakunta, prästassessor i Tammerfors stift, III kaplan i Keski-Lahden seurakunta och projektforskare vid Finlands Akademi. Särkiö prästvigdes i Tammerfors år 1989. Teologie doktorsexamen avlade han vid Helsingfors universitet år 1994.

Mera information ger Aila Helenius, konsultativ tjänsteman vid försvarsministeriet, tfn 0295 140432