Valtioneuvoston yleisistunto 17.1.2019 Pienen työnantajan olosuhteet huomioitava henkilöperusteisen irtisanomisperusteen riittävyyttä arvioitaessa

17.1.2019 14.28
TEM

Työnantajan henkilöstömäärä on jatkossa huomioitava työntekijästä johtuvaa irtisanomista arvioitaessa. Uudistus sisältyy paljon huomiota herättäneeseen työsopimuslain muutokseen, joka koskee työntekijän henkilöön liittyvää irtisanomisperustetta. Valtioneuvosto esittää muutosta vahvistettavaksi presidentin esittelyssä 18.1.2019. Laki astuu voimaan 1.7.2019.
Istunnon aineisto