PLM:n talousarvioehdotus vuodelle 2019: Laivue 2020 kasvattaa puolustusbudjettia

Puolustusministeriö 9.8.2018 11.01
Tiedote

Puolustuskyvyn ylläpidon ja kehittämisen keskeisimmät painopisteet ovat kaikkien puolustushaarojen välittömän valmiuden joukkojen ja valmiusjoukkojen kehittäminen, meri- ja ilmapuolustuksen suorituskykyjen korvaaminen (ns. strategiset suorituskykyhankkeet) sekä uusien tiedustelun, kyberpuolustuksen ja kaukovaikuttamisen suorituskykyjen kehittäminen.

Laivue 2020 -hanke lisää hallinnonalan menoja

Puolustusministeriön hallinnonalan talousarvioehdotus vuodelle 2019 on yhteensä 3 198 miljoonaa euroa, mikä on noin 326 miljoonaa euroa (11 %) enemmän kuin menot vuoden 2018 talousarviossa. Lisäys aiheutuu lähinnä merivoimien Laivue 2020 -hankkeen vuoden 2019 rahoitusosuudesta (260 miljoonaa euroa) ja hallitusohjelmaan perustuvasta puolustusbudjetin lisäyksestä, joka nousee vuodelle 2018 myönnetystä 110 miljoonasta eurosta 130 miljoonaan euroon vuonna 2019. Laivue 2020 -hankkeen rahoitus sisältyi pääosin jo vuoden 2018 talousarviossa myönnettyyn tilausvaltuuteen.

Puolustusministeriön pääluokan menojen osuus vuodelle 2019 ennustetusta bruttokansantuotteen määrästä on 1,32 % (v. 2018: 1,23 %).

Palkkausten tarkistukset ja muut kustannustasotarkistukset lisäävät toimintamenoja
Talousarvioehdotus sisältää palkkausten tarkistuksista, työnantajan eläkemaksualennuksen päättymisestä ja hinta- ja kustannustasotarkistuksista aiheutuvaa lisäystä yhteensä noin 49 miljoonaa euroa. Lisäksi toimintamenomäärärahoihin on esitetty noin 10 miljoonaa euroa sotilastiedustelulaista aiheutuvaa lisärahoitusta ja noin kuusi miljoonaa euroa Puolustusvoimien henkilöstömäärän lisäämiseen. Toimintamenomäärärahoja vähentävät vastaavasti lähes 20 miljoonalla eurolla hallitusohjelmaan perustuvat ja kaikille hallinnonaloille yhteiset toimintamenosäästöt sekä kilpailukykysopimuksen vaikutus.

Materiaalisen valmiuden osuus budjetista kasvaa

Sotilaallisen maanpuolustuksen määrärahoista (ilman arvonlisäveromenoja) on suunniteltu käytettävän noin 1 198 miljoonaa euroa (43,6 %) materiaaliseen valmiuteen. Puolustusmateriaalihankintojen osuus on tästä Laivue 2020 -hanke mukaan lukien 771 miljoonaa euroa. Puolustusvoimien toimintamenomäärärahoista on suunniteltu käytettävän lisäksi materiaalin kunnossapitoon ja joukkojen varustamiseen noin 427 miljoonaa euroa.

Puolustusvoimille esitetään kahta uutta tilausvaltuutta

Puolustusmateriaalihankintoihin esitetään enimmäismäärältään noin 219 miljoonan euron suuruista Puolustusvoimien materiaalin kehittäminen 2019 -tilausvaltuutta, jonka menot ajoittuvat vuosille 2019-2024. Valtuuden euromääräisesti suurimmat osuudet ovat Laivue 2020 -hankkeen ampumatarvikehankinnat, vastatykistön maalinosoituskyky -hanke ja Puolustusvoimien tiedustelun, valvonnan ja maalittamistuen kehittämisohjelman hankkeet. Puolustusvoimien toimintamenoihin puolestaan esitetään vuosille 2019-2022 noin 164 milj. euron tilausvaltuutta mm. järjestelmien huolto- ja ylläpitosopimuksiin.

Sotilaallisen kriisinhallinnan painopiste Libanonissa, Irakissa ja Afganistanissa

Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenoihin esitetään noin 59 miljoonaa euroa, missä on operaatioiden vahvuuksien muuttumisesta johtuen vähennystä hieman vajaa miljoona euroa vuoden 2018 varsinaiseen talousarvioon verrattuna.

Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (53 milj. euroa) sisältyvät ulkoministeriön pääluokkaan. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen suunniteltu yhteisvahvuus eri operaatioissa, pääosin Libanonissa, Irakissa ja Afganistanissa, tulee olemaan tämänhetkisen arvion mukaan noin 500 henkilötyövuotta.

Lisätietoja puolustusministeriössä antaa:

Talousjohtaja Kristiina Olsson, puh. 0295 140 220

Puolustusministeriön hallinnonalan talousarvioehdotus vuodelle 2019