Valtioneuvoston yleisistunto 29.5.2019 Puolueavustukset myönnetty loppuvuodelle 2019

29.5.2019 13.46
VNK

Valtioneuvosto myönsi 29. toukokuuta puolueavustukset ajalle 1.5.-31.12.2019. Avustukset ovat Ahvenanmaa mukaan luettuna 19 657 883 euroa. Valtionavustukset myönnetään puolueiden poliittisen toiminnan sekä tiedotustoiminnan ja viestinnän tukemiseen. Avustukset jaetaan puolueiden eduskuntavaaleissa saamien kansanedustajapaikkojen lukumäärän mukaan.

Istunnon aineisto