Puolustushallinnon kiinteistönomistajuus tulisi siirtää Puolustuskiinteistöihin

Puolustusministeriö 10.5.2019 10.55
Tiedote

Puolustushallinnon toimitilojen omistajuuden hallintaa koskevan hankkeen väliraportti luovutettiin kansliapäällikkö Jukka Juustille 10.5.2019. Väliraportissa esitetään, että puolustushallinnon kiinteistönomistajuus tulisi siirtää Senaatti-kiinteistöiltä perustettavaan puolustushallinnon alaiseen liikelaitokseen, Puolustuskiinteistöihin.

Uudistuksella varmistettaisiin, että Puolustuskiinteistöihin liittyvät erityistarpeet voitaisiin toteuttaa kokonaisvaltaisesti aiheuttamatta ylimääräisiä kustannuksia valtion muun kiinteistökannan hallintaan. Strateginen kumppanuus vähentäisi vastuurajapintoja ja mahdollistaisi suurempien tehtäväkokonaisuuksien siirtämisen puolustusvoimista kumppanin vastuulle.

Työryhmä katsoo, että valtion kustannusperusteisen vuokran tavoite voitaisiin saavuttaa puolustusjärjestelmään liittyvien kiinteistöjen osalta annuiteettivuokralla ja muiden kiinteistöjen osalta laskevan vuokran periaatteella.

Tavoite on, että Puolustuskiinteistöjen perustaminen alentaa pääomavuokrakustannuksia 20 prosenttia nimellisen pääomavuokran kehitykseen pitkällä aikavälillä. Puolustuskiinteistöt voisi aloittaa toimintansa vuonna 2023.

Kiinteistöjärjestelmän kehittämistyö käynnistyi, kun eduskunnan puolustusvaliokunta velvoitti puolustusministeriötä selvittämään puolustushallinnon toimitilojen omistajuuden hallinnan siirtoa uuteen laitokseen, johon yhdistettäisiin osa nykyisestä Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustushallinnon rakennuslaitos kokonaisuudessaan. Keskeisenä tavoitteena oli etsiä keinoja turvata puolustusvoimien alueisiin ja toimitiloihin liittyvät normaali- ja poikkeusolojen toimintaedellytykset muuttuneessa toimintaympäristössä sekä vastata puolustusvoimien kiinteistökustannusten noususta aiheutuviin haasteisiin.

Kiinteistöjärjestelmän kehittämistyön jatkamisesta tunnistettiin tarvittavan kirjaus tulevaan hallitusohjelmaan. Uudistuksen valmistelu jatkuu asettamispäätöksen mukaisesti 31.1.2020 asti. Jatkotyössä täsmennetään toimeenpanon yksityiskohtia ja tarkennetaan vaikutusten arviointia.

Väliraportin tiivistelmä on luettavissa puolustusministeriön verkkosivuilla.

Lisätietoja antaa puolustusministeriössä kiinteistö- ja ympäristöyksikön johtaja Matias Warsta, puh. 0295 140 450.