Puolustusmateriaaliyhteistyöhön liittyvä yhteisymmärryspöytäkirja Saudi-Arabian puolustusministeriön ja Suomen puolustusministeriön välillä allekirjoitettu

Puolustusministeriö 11.6.2015 15.44
Tiedote

Puolustusmateriaalialan kahdenvälisen yhteistyön sujuvoittamiseksi on 11.6.2015 allekirjoitettu Yhteisymmärryspöytäkirja (Memorandum of Understanding) Saudi-Arabian puolustusministeriön ja Suomen puolustusministeriön välillä. Suomen puolustusministeriön puolesta yhteisymmärryspöytäkirjan allekirjoitti kansliapäällikkö Arto Räty. Puolustusministeriö on neuvotellut materiaalialan yhteisymmärryspöytäkirjasta Saudi-Arabian puolustusministeriön kanssa vuodesta 2006.

Yhteisymmärryspöytäkirjalla mahdollistetaan suomalaisen puolustusteollisuuden toimiminen alueen markkinoilla ja varmistetaan samalla, että muun muassa Suomen tärkeänä pitämät seikat vientivalvonnasta tulevat huomioon otetuksi.

Yhteisymmärryspöytäkirja on oikeudellisesti sitomaton osapuolten keskinäisen ymmärryksen ilmaiseva puitejärjestely. Siinä sovitaan yhteistyön pääperiaatteista ja hallinnosta ja se on rajattu koskemaan vain puolustusmateriaaliyhteistyötä.

Lisätietoja yhteisymmärryspöytäkirjasta antaa yksikön johtaja Olli Ruutu, puh. 0295 140410.