Hallitusohjelma pääosin toteutettu

Valtioneuvoston viestintäosasto 10.4.2014 11.27
Tiedote 150/2014

Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa on yli 900 erillistä kirjausta. Suurin osa kirjauksista, 86 prosenttia on toteutettu. Hallituksen linja on varmistaa julkisen talouden kestävyys, vauhdittaa taloudellista kasvua, parantaa työllisyyttä ja pidentää työuria sekä ehkäistä köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen lisääntymistä. Hallitus arvioi neuvottelussaan 10. huhtikuuta 2014 hallitusohjelman toteutumisen tilannetta.

Kautensa aikana hallitus on päättänyt eri yhteyksissä välittömistä valtion menoja vähentävistä ja tuloja lisäävistä toimista, jotka ovat vuoden 2017 tasolla nettomääräisesti noin 6,8 miljardia euroa eli 3 prosenttia suhteessa kokonaistuotantoon. Keskeinen osa kestävyysvajeen umpeen kuromista on rakennepoliittinen ohjelma, josta hallitus päätti elokuussa 2013. Rakenteellisista uudistuksista talouden kasvun ja työllisyysasteen vahvistamiseksi on viimeksi edistetty päätettäessä julkisen talouden suunnitelmasta 3.4.2014. Keskeinen rakennepoliittinen kokonaisuus eteni maaliskuussa 2014, kun hallitus ja oppositiopuolueet sopivat sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudistuksesta. Hallituskaudella on ryhdytty toteuttamaan laajamittaista rakenteellista puolustusvoimauudistusta.

Hallitus on alentanut yhteisöverokantaa, uudistanut osinkoverojärjestelmää ja käynnistänyt asuntopolitiikan uudistamisen työvoiman alueellisen liikkuvuuden edistämiseksi, erityisenä painopisteenä pääkaupunkiseutu. Keskeistä syrjäytymisen ehkäisemisessä on hallituksen käynnistämä nuorisotakuu. Heti kautensa alussa hallitus teki myös merkittäviä parannuksia perusturvaan. Pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten työllistymiseen tähtääviä toimia on vauhditettu. Työttömien työllistämistä nopeuttavia toimia on edelleen lisätty vuonna 2014.

Vanhuspalvelulaki on säädetty hallituskaudella. Liikennepoliittinen selonteko on annettu. Harmaan talouden vähentämiseksi on tehty useita toimenpiteitä. Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on tehty. Metsälainsäädäntöön on tehty kokonaisuudistus ja ympäristönsuojelulaki on uudistettu. Yhdenvertaisuuslaista annettiin vastikään hallituksen esitys.

Hallituksen keskeisistä uudistuksista kuntarakennelaki on astunut voimaan 1.7.2013 ja noin puolet kunnista tekee parhaillaan liitosselvityksiä. Metropolilain valmistelu on meneillään. Hallituksen lainsäädäntötyö jatkuu muun muassa varhaiskasvatuksen, työvoiman palvelukeskusten sekä työelämän uudistamiseksi. Hallituskauden loppuun mennessä arvioidaan valmistuvan myös muun muassa alkoholilain ja sosiaalihuoltolain uudistukset.

Lisätietoja: valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen, 0295 160 280, valtioneuvoston kanslia

hallitus rakenneuudistus