Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Valtioneuvoston yleisistunto 1.11.2018 Soviteltuun työttömyysetuuteen muutoksia

1.11.2018 13.48
STM

Hallitus haluaa lisätä lyhytkestoisen työn vastaanottamista ja muuttaisi sitä, miten palkanmaksun ajankohta vaikuttaa työttömyysetuuden määrään. Jatkossa ratkaisevaa olisi palkanmaksun ajankohta. Nykyään ratkaisevaa on se, milloin palkka on ansaittu. Esitys vähentäisi viivästyksiä työttömyysetuuden saannissa.
Istunnon aineisto