Suomi allekirjoitti Pariisin ilmastosopimuksen – New Yorkista vahva mandaatti sopimuksen toimeenpanolle

Ympäristöministeriö 22.4.2016 20.24
Tiedote

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen on allekirjoittanut tänään Suomen puolesta Pariisin ilmastosopimuksen YK:n päämajassa New Yorkissa. Pääsihteeri Ban Ki-moonin järjestämässä korkean tason seremoniassa historiallisena pidetyn sopimuksen allekirjoitti 170 maata.

Koskaan aiemmin YK:n historiassa yhtä monta maata ei ole allekirjoittanut kansainvälistä sopimusta yhden päivän aikana. Vuonna 1982 koolla oli 119 maata allekirjoittamassa YK:n merioikeusyleissopimusta.

Pariisin ilmastosopimuksen allekirjoitusta varten New Yorkiin oli saapunut eri puolilta maailmaa kymmeniä valtionpäämiehiä, pääministereitä, ministereitä ja muita vaikuttajia, jotka antoivat vahvan tukensa sopimuksen kiireelliselle toimeenpanolle.

”Olin joulukuussa mukana neuvottelemassa Pariisin sopimusta ja todistamassa käännettä ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. New Yorkissa oli hienoa huomata, että Pariisin henki kantaa yhä ja näin monella maalla on vahva tahto sopimuksen toimeenpanemiseksi”, maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen sanoo.

Pariisin sopimus astuu voimaan, kun sen on ratifioinut vähintään 55 maata, joiden osuus maailman kasvihuonekaasupäästöistä on vähintään 55 prosenttia. New Yorkin allekirjoitustilaisuuden yhteydessä 13, lähinnä pienistä saarivaltioista koostuvaa maata ratifioi sopimuksen ja korosti samalla toimeenpanon kiireellisyyttä.

”On tärkeää, että Yhdysvallat ja Kiina ratifioisivat sopimuksen etujoukoissa ja jo ennen Yhdysvaltain tulevia presidentinvaaleja. Myös EU:n kannattaa edetä ratifioinnin kanssa ripeästi. Se edellyttää kuitenkin selvyyttä EU:n oman, vuoteen 2030 ulottuvan ilmastopaketin päälinjoista, jotta jäsenmaat tietävät, mitä ratifioivat. Komission ehdotusta ilmastopaketista odotetaan kesällä”, Tiilikainen sanoo.

Metsien merkitys ilmastopolitiikassa kasvaa

Metsien merkitys ilmastopolitiikan toimeenpanossa kasvaa tulevaisuudessa. Pariisin sopimus edellyttää, että vuosisadan jälkipuoliskolla kasvihuonekaasupäästöjen ja hiilinielujen tulee olla tasapainossa. Maailman metsien kasvu on merkittävin keino sitoa hiilidioksidia pois ilmakehästä.

”Maailmalla tunnustetaan metsin merkitys ja myös Suomen erityisosaaminen metsäasioissa. New Yorkissa käymissäni kahdenvälisissä keskusteluissa Brasilian ja Kolumbian ministereiden kanssa molemmat nostivat metsät esille. Suomelta toivottiin yhteistyötä esimerkiksi metsävarojen inventointiin ja metsänhoitoon liittyen. Tämä tarjoaa vientimahdollisuuksia suomalaiselle osaamiselle”, ministeri Tiilikainen sanoo.

Ministeri Tiilikaisella oli New Yorkissa monia kahdenvälisiä neuvotteluja myös eri EU-maiden ympäristöministerien ja EU:n ilmasto- ja energiakomissaarin Miguel Arias Cañeten kanssa. Suomen esittämä uudenlainen laskentatapa maankäytön muutosten ja metsien huomioimisesta ilmastopolitiikassa oli tapaamisissa esillä.

”EU:n pitää rakentaa luonnontieteeseen perustuva hiilinielujen laskentamalli ja kehittää niin maaperän kuin metsienkin nielujen arviointia. Muuten emme voi väittää olevamme ilmastopolitiikan edelläkävijöitä. Suomi toimii tässä aktiivisesti komission ja muiden jäsenmaiden suuntaan ja toivottavasti työ tuottaa tulosta”, ministeri Tiilikainen sanoo.

Suomen tavoitteena on, että ilmastopolitiikan avulla voidaan tukea hyvää metsänhoitoa kaikkialla ja metsittämistä niissä maissa, joissa metsät on aiemmin hävitetty.

”Hyvä metsänhoito tarjoaa mahdollisuuden käyttää puuta myös teollisuuden ja energiantuotannon raaka-aineena nykyistä enemmän. Biotalous ja ilmastopolitiikka on saatava tukemaan toisiaan”, ministeri Tiilikainen painottaa.

Suomen kestävän kehityksen malli kiinnostaa maailmalla

Maatalous- ja ympäristöministeri osallistui kaksipäiväisellä New Yorkin vierailullaan myös kestävän kehityksen globaaleja tavoitteita koskevaan korkean tason kokoukseen ja tapasi sen yhteydessä YK:n ympäristöohjelman UNEPin pääsihteerin Achim Steinerin.

”Kestävän kehityksen ja ilmastonmuutoksen torjunnan kytkös on ilmeinen. Suomen malli, jossa kansalaisia, yrityksiä ja muita toimijoita osallistetaan laajasti kestävän kehityksen työhön, herättää kansainvälisesti paljon mielenkiintoa”, ministeri Tiilikainen sanoo.

Suomi on lupautunut esittelemään laajemmin omaa kestävän kehityksen malliaan YK:ssa heinäkuussa pidettävässä kestävän kehityksen korkean tason poliittisessa foorumissa.

Lisätiedot:

Neuvotteleva virkamies Tuomas Kuokkanen (ilmastoasiat), ympäristöministeriö, p. +358 295 250 356, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Metsäneuvos Heikki Granholm (metsäkysymykset), maa- ja metsätalousministeriö, p. +358 400 774 298, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Neuvotteleva virkamies Annika Lindblom (kestävä kehitys), ympäristöministeriö, p. +358 295 250 163, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Viestintäasiantuntija Jussi Palmén (ministeri Tiilikaisen haastattelupyynnöt), p. +358 295 250 219, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi