Suomi hyväksyi Kioton pöytäkirjan toisen sitoumuskauden

Ympäristöministeriö 26.6.2015 12.00
Tiedote

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö hyväksyi tänään perjantaina Suomen osalta Kioton pöytäkirjan lisätyn toisen velvoitekauden, joka kattaa vuodet 2013–2020. YK:n ilmastosopimukseen liittyvä Kioton pöytäkirja asettaa teollisuusmaille ilmastonmuutosta hillitseviä päästövähennysvelvoitteita. Toinen velvoitekausi lisättiin pöytäkirjaan Dohan ilmastokokouksessa 2012. 

Kioton pöytäkirjan toinen velvoitekausi liittyy kiinteästi kansainvälisiin ilmastosopimusneuvotteluihin, joiden tavoitteena on saada aikaan maailmanlaajuinen, kunnianhimoinen ilmastosopimus Pariisissa joulukuussa 2015. EU ja sen jäsenvaltiot olivat valmiita hyväksymään pöytäkirjan toisen velvoitekauden sillä ehdolla, että ilmastosopimuksen osapuolet samalla päättivät käynnistää neuvottelut uudesta maailmanlaajuisesta sopimuksesta tai instrumentista, joka tulisi voimaan vuonna 2020.

EU:n, sen jäsenvaltiot ja Islanti ilmoittivat Dohan kokouksessa, että ne tulevat täyttämään pöytäkirjan toisen velvoitekauden päästövähennysvelvoitteet yhteisesti. Yhteisessä täytäntöönpanossa EU:n ja sen jäsenvaltioiden velvoitteet on määritelty niin, että perustuvat EU:ssa jo vuonna 2009 hyväksyttyyn ilmasto- ja energiapakettiin, jonka mukaan EU vähentää päästöjä 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä vuoden 1990 tasosta.

EU:n parlamentti hyväksyi Kioton pöytäkirjan toisen kauden EU:n osalta 10.6.2015. EU:n neuvoston on puolestaan tarkoitus lopullisesti hyväksyä muutokset sekä EU:n, sen jäsenvaltioiden ja Islannin yhteinen täytäntöönpano heinäkuussa 2015. Koska Kioton pöytäkirja on jaetun toimivallan sopimus, kaikkien EU:n jäsenvaltioiden on hyväksyttävä muutokset. Hyväksymismenettelyt ovat parhaillaan käynnissä kaikissa jäsenvaltioissa ja ne on tarkoitus saada päätökseen ennen Pariisin ilmastokokousta.

Kioton pöytäkirjan muutokset tulevat voimaan, kun kolme neljäsosaa pöytäkirjan osapuolista on hyväksynyt ne, mikä tarkoittaa, että 144 osapuolen tulee hyväksyä muutokset. Tällä hetkellä toisen kauden on hyväksynyt 33 osapuolta.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Tuomas Kuokkanen, ympäristöministeriö p. 02952 50356, [email protected]

Ympäristöneuvos Merja Turunen, ympäristöministeriö, p. 0295 250 301, [email protected]