FI SV EN

Suomi käytti kehitysyhteistyöhön 956 miljoonaa euroa vuonna 2016

Ulkoasiainministeriö 11.4.2017 13.06
Tiedote

Tiedote 67/2017
11.4.2017

Suomi käytti kehitysyhteistyöhön 956 miljoonaa euroa vuonna 2016. Tämä selviää Suomen kehitysyhteistyötä koskevista ennakkotiedoista. Vuonna 2016 kehitysyhteistyön osuus bruttokansantulosta oli 0,44 prosenttia. Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD julkisti vuotta 2016 koskevat alustavat tiedot tänään

Kehitysyhteistyöstä 382 miljoonaa euroa ohjattiin kehitysyhteistyöhön yleistukina monenkeskisten toimijoiden (mm. EU, YK-järjestöt, Maailmanpankkiryhmä) kautta. Suomen kehitysyhteistyön suurimmat kumppanimaat vuonna 2016 olivat Afganistan (noin 27 milj. euroa), Nepal (20), Etiopia (18) ja Tansania (18). Humanitaariseen apuun kohdennettiin vuonna 2016 yhteensä 84 miljoonaa euroa.

Kehitysyhteistyöksi laskettavien menojen määrä laski edellisvuodesta kokonaisuudessaan 18 prosenttia. Ulkoministeriön hallinnoiman, niin sanotun varsinaisen kehitysyhteistyön määrä putosi 30 prosenttia. Prosentuaalisesti eniten siinä laskivat monenkeskinen kehitysyhteistyö (-60 %) sekä tuki kansalaisjärjestöille (-39 %). Humanitaarisen avun osuus varsinaisesta kehitysyhteistyöstä nousi 14 prosenttiin.

Muut julkisen kehitysyhteistyön erät kasvoivat 50 prosenttia. Vuonna 2016 kehitysyhteistyöksi laskettavat pakolaisten vastaanoton kulut olivat 118 miljoonaa euroa, joka vastasi noin 12 prosenttia Suomen kaikista kehitysyhteistyön maksatuksista. Suomen osuus EU:n kehitysyhteistyöbudjetista oli 143 miljoonaa euroa.

Vuonna 2016 finanssisijoituksiin tehdyt lisäkohdennukset eivät vielä ehtineet vaikuttaa merkittävästi toteutuneisiin maksatuksiin.

EU-maiden kehitysapu kasvoi

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) tilastojen mukaan sen jäsenmaiden antama kehitysapu oli yhteensä 129 miljardia euroa vuonna 2016. Summa kasvoi vuoteen 2015 verrattuna 8,9 prosenttia. Avusta noin 22 miljardia euroa kohdistui maailman vähiten kehittyneisiin maihin.

EU-maiden julkiset kehitysyhteistyömaksatukset olivat vuonna 2016 yhteensä 73,5 miljardia euroa. Tämä oli 0,51 prosenttia EU-maiden bruttokansantulosta. Maksatukset kasvoivat edellisvuodesta 13,1 prosenttia. Kaikkien OECD:n jäsenmaiden kehitysavun keskimääräinen bruttokansantulo-osuus oli 0,32 prosenttia.

Suurimmat kehitysavun rahoittajat olivat Yhdysvallat, Saksa, Britannia, Ranska ja Japani. YK:n tavoitteeseen kehitysavun nostamisesta vähintään 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta pääsivät Ruotsi, Norja, Tanska, Luxemburg, Britannia ja Saksa.

Nettomääräinen kehitysapu kasvoi 17 EU-maassa ja laski neljässä EU-maassa. Laskusta huolimatta Suomen kehitysavun bruttokansantulo-osuus (0,44 prosenttia) oli EU:n kahdeksanneksi suurin.

Lisätietoja: apulaisosastopäällikkö Riikka Laatu, kehityspoliittinen osasto puh. +358 40 351 1703, yksikönpäällikkö Lotta Karlsson, kehitysyhteistyön hallinto- ja oikeusyksikkö, puh. +358 46 921 0557