FI SV EN

Suomi mukaan Naton ilmasta maahan ampumatarvikkeiden tiedonvaihto- ja hankintayhteistyöhön

Puolustusministeriö 9.11.2017 10.30
Tiedote

Suomi on liittynyt Naton hallinnoimaan monikansalliseen ilmasta maahan ampumatarvikkeiden yhteistyöjärjestelyyn. Puolustusministeri Jussi Niinistö allekirjoitti järjestelyä koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan torstaina 9. marraskuuta Brysselissä.

Alkuperäinen yhteisymmärryspöytäkirja (Memorandum of Understanding MOU) asiasta solmittiin vuonna 2016, ja siihen ovat aiemmin liittyneet yhdeksän Natomaata, eli Belgia, T?ekki, Tanska, Kreikka, Alankomaat, Norja, Puola, Portugali ja Espanja. Aiemmin järjestely oli suljettu Naton kumppanimailta. Samaan aikaan Suomen kanssa sopimusjärjestelyyn liittyvät Iso-Britannia ja Unkari.

Yhteisymmärryspöytäkirjassa sovitaan ilmasta maahan (Air-to-ground Precision Guided Munitions PGM) ampumatarvikkeiden hankintojen, lainaamisen ja käyttämisen yhteensovittamisesta sekä tiedonvaihdosta siten, että eri maiden käytössä olevat tuotteet ovat mahdollisimman yhteensopivia ja vaihtokelpoisia.

Yhteisymmärryspöytäkirjan nojalla on perustettu työryhmä, jonka tavoitteena on jakaa tietoa ilmasta maahan aseistuksesta ja sen kehittämisestä, tutkia ja toteuttaa yhteishankintamahdollisuuksia sekä parantaa kyseisen aseistuksen saatavuutta ja sotilaallista huoltovarmuutta. Suomesta työryhmään nimittää edustajan puolustusvoimien logistiikkalaitos. Osallistuminen tukee puolustusvoimien suorituskykyjen kehittämistä mahdollisesti halvempien yksikkökustannusten ja yhteishankintojen lisäksi myös materiaalista saatavan lisätiedon muodossa.

Mahdollisesta käytännön hankintayhteistyöstä ja muista projekteista sovitaan erikseen. Näin ollen liittyminen sopimusjärjestelyyn ei aiheuta suoranaisia kustannuksia. Muutossopimus on luonteeltaan tekninen järjestelyasiakirja, joten sopimus tehtiin Suomen puolustusministeriön nimissä.

Lisätietoa antaa puolustusministeriössä hallitussihteeri Tuomas Venho, puh 0295 140414