Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Suomi tukee tyttöjen ja naisten sukupuolielinten silpomisen vastaista työtä

Ulkoasiainministeriö 12.11.2015 13.30
Tiedote 247/2015

Suomi rahoittaa vuosina 2015‒2017 yhteensä 300 000 eurolla YK:n lastenrahasto UNICEFin ja väestörahasto UNFPAn yhteisohjelmaa, jonka tavoitteena on ehkäistä tyttöjen ja naisten sukupuolielinten silpomista.

”Naisten ja tyttöjen oikeuksien edistäminen on yksi Suomen kehityspolitiikan painopisteistä”, korostaa ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Lenita Toivakka. ”Ohjelman hyödynsaajina ovat erityisesti naiset ja tytöt jotka elävät yhteisöissä, joissa harjoitetaan sukupuolielinten silpomista. Ohjelmasta hyötyy myös koko yhteisö, sillä terveet tytöt ja naiset vaikuttavat suuresti perheidensä ja tulevien lastensa hyvinvointiin”.

Ohjelman tavoitteena on tehdä sukupuolielinten silpomisesta ei-hyväksytty käytäntö. Se sisältää kansallisia toimia 17 Afrikan ja Lähi-idän valtiossa sekä kansainvälistä yhteistyötä. Kansallisella tasolla ohjelmalla edistetään sukupuolielinten silpomisen kieltävää lainsäädäntöä sekä jo hyväksyttyjen lakien toimeenpanon valvontaa.

Ohjelmalla tuetaan myös käytännön toimia, jotta silpominen ja sen vaikutukset otetaan huomioon seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluissa, lastensuojelussa, naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyssä ja julkisissa sosiaalisissa turvapalveluissa. Tärkeässä roolissa on tiedottaminen, sillä päättäjät usein uskovat kansalaisten hyväksyvän silpomisen.

Sukupuolielinten silpominen loukkaa vakavasti naisten ja tyttöjen ihmisoikeuksia sekä aiheuttaa kuolemia ja elinikäistä haittaa. Maailmassa arvioidaan olevan yli 125 miljoona naista ja tyttöä, joiden sukupuolielimet on silvottu tai leikattu.

Suomen kehitysyhteistyöllä on jo useita vuosikymmeniä edistetty seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia. Ihmisoikeuksien edistäminen on Suomen kehityspolitiikan keskeinen periaate.

Lisätietoa ohjelmasta löytyy UNFPAn verkkosivuilta.

Lisätietoja: Gisela Blumenthal, kehityspolitiikan neuvonantaja, puh. 0295 350 958 ja ulkomaankauppa- ja kehitysministerin erityisavustaja Juha Kirstilä, puh. 040 552 8200.