Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Talous kasvuun biotalouden esteitä purkamalla – Äänekosken pilotin kokemukset käyttöön koko Suomessa

Ympäristöministeriö 4.2.2015 9.39
Tiedote

Biotalous voi nousta Suomen talouden veturiksi, mutta se vaatii lainsäädännöllisten ja lupaprosessien jäykkyyteen liittyvien esteiden purkamista, totesi ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen keskiviikkona Sääntelystä biotalouden edistäjä -hankkeen aloitusseminaarissa.

”Hieno esimerkki lupaprosessien vauhdittamisesta on Äänekosken biotuotetehtaan pilotti. Äänekosken pilotin onnistuneet kokemukset pitää laajentaa koko Suomeen”, ympäristöministeri esitti.

Äänekosken biotehtaalle myönnettiin ympäristölupa viime viikolla. Pilottiprojektissa toiminnanharjoittaja ja viranomaiset tekivät tiivistä yhteistyötä, jonka avulla toiminnan aloittamisen kannalta keskeisin lupahakemus käsiteltiin alle viidessä kuukaudessa.

”Parempi sääntely tarkoittaa yrittäjyyden esteiden purkamista, lupaprosessien vauhdittamista ja byrokratian keventämistä. Sen ei tarvitse aina tarkoittaa lainsäädännön muutoksia, vaan se voi olla menettelytapojen sujuvoittamista, kuten Äänekosken tapauksessa”, Grahn-Laasonen totesi.

”Hankkeessa keskeistä on ollut ennakkovaiheen neuvottelut viranomaisten kanssa. Yhteisin ennakkoneuvotteluin on varmistettu, että hakemusasiakirjat ovat mahdollisimman kattavat ja että osapuolilla on hyvä kokonaiskäsitys hankkeesta. Tällainen ennakkomenettely tulee laajentaa myös muihin hankkeisiin”, Grahn-Laasonen vaati. 

Biotalous ylittää monin tavoin perinteiset sektorirajat, joten ongelmia biotalouden kasvulle voi koitua yleisen luparuuhkan lisäksi esimerkiksi siitä, että eri säädöksiin sisältyy keskenään ristiriitaisia tavoitteita ja osittain päällekkäisiä menettelyjä.

”Näiltä osin lainsäädäntömme ja biotalouden toimintaympäristö vaativat pikaista päivittämistä.”

Biotalouden kasvunäkymiä ministeri piti lupaavina.

”Suomella on mahdollisuudet nousta biotalouden ja kiertotalouden edelläkävijämaaksi, minkä vuoksi biotalouden innovaatiot on saatava markkinoille. Biotaloudessa piilee suuri potentiaali niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Puhtaiden teknologioiden ja toimintatapojen tarve maailmalla on valtava”, hän muistutti.

YM:n johtaman Sääntelystä biotalouden edistäjä -hankkeen tavoitteena on löytää keinoja, joilla edistetään kestävän biotalouden kehitystä ympäristön- ja ihmisten terveyden suojelusta tinkimättä. Hanke rahoitetaan valtioneuvoston strategisella tutkimusrahoituksella ja selvityksen toteuttaa laaja tutkimuslaitosten ja yliopistojen konsortio keskeisten ministeriöiden ohjauksessa.

Lisätietoja

Erityisavustaja Kristiina Kokko, ympäristöministeriö, [email protected], puh. 050 342 3654

Lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn, ympäristöministeriö, [email protected], puh. 0295 250 255