Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Talousarvioesitys julkaistaan jo 14. syyskuuta

Valtiovarainministeriö 12.9.2018 17.27
Tiedote

Aiemmasta tiedosta poiketen hallituksen esitys vuoden 2019 talousarvioksi julkistetaan 14. syyskuuta. Samana päivänä julkaistaan myös taloudellinen katsaus ja kuntatalousohjelma.

Talousarvioesitys käsitellään raha-asiainvaliokunnassa ja valtioneuvoston yleisistunnossa perjantaina 14. syyskuuta, minkä jälkeen esitys julkaistaan verkossa osoitteessa: http://budjetti.vm.fi/.

Samana päivänä valtiovarainministeriön verkkosivuilla julkaistaan muun muassa taloudellinen katsaus ja kuntatalousohjelma.

Lisätietoja

erityisavustaja Mikko Kortelainen puh. 050 301 8334 mikko.kortelainen(a)vm.fi