Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Tasavallan presidentin esittelyn asialista 12.9.2014

Valtioneuvoston viestintäosasto 11.9.2014 12.09
Tiedote 376/2014

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

 

Ulkoasiainministeriö

Vesa Lehtonen, henkilöstöjohtaja p. 0295 351 439
- Suomen edustajan valtuutus Kansainväliseen korruptionvastaiseen akatemiaan

Oikeusministeriö

Janina Groop-Bondestam, neuvotteleva virkamies p. 0295 150 334
- Landskapslagen om ändring av landskapslagen om miljöskydd
- Tasavallan presidentin asetus kuluttajaneuvontaa koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla
- Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamiseksi: Laki kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä asetus kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta (SopS 59-60/1989-HE 35/1989)

Puolustusministeriö

Juha Sepponen, hallitussihteeri p. 0295 140 414
- Lain vahvistamista koskevassa päätöksessä olevan kirjoitusvirheeseen verrattavan selvän virheen korjaaminen