Toimikunta arvioimaan valtion virkatoiminnan eettisyyttä ja erityisesti virkamiehille asetettavia karenssiaikoja

Valtiovarainministeriö 22.1.2013 10.01
Tiedote -

Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen on asettanut toimikunnan arvioimaan valtion viranomaiskäytäntöjä ja virkamiesten toimintaa eettiseltä kannalta. Sen tulee myös tehdä suosituksia valtiovarainministeriölle.

-  Hallinnon eettisyys on keskeistä valtion toimintojen luotettavuuden kannalta. Toimikunnan tehtävä on tunnistaa tilanteita, tilanteita, joissa valtion etu ja virkamiehen yksityinen etu voivat olla ristiriidassa keskenään. Samalla sen tulee selvittää keinoja eturistiriidoista johtuvien haittojen ehkäisemiseksi, ministeri Virkkunen toteaa.

-  Valtion työnantajapolitiikassa tavoitteena on jo pitkään ollut virkamiesten liikkuvuuden lisääminen niin valtion sisällä kuin valtion ja muun julkisen sektorin ja yksityissektorin välillä. Kun liikkuvuutta edistetään, on kuitenkin varmistettava luottamus viranomaistoimintaan. Siksi tähän liittyviä käytäntöjä on syytä arvioida, korostaa Virkkunen.

Viime keväänä Valtion työmarkkinalaitos antoi virkavapauksiin liittyvän yleisohjeen. Sen mukaan virkavapautta ei tulisi myöntää, mikäli viranhaltija saattaisi takaisin virkaan palatessaan tulla esteelliseksi hoitamaan omaa virkaansa tai luottamus viranhaltijan puolueettomuuteen voisi vaarantua.

- Valtionhallinnossa on myös mahdollisuus asettaa valtiolta pois siirtyvälle virkamiehelle maksimissaan vuoden mittainen karenssi, mikäli hän on työssään käsitellyt joko valtion tai yritysten kannalta erityisen arka-luonteisia tietoja. Tällaisia karensseja ei ole kuitenkaan toistaiseksi asetettu, vaan ministeriöt ovat katsoneet salassapitovelvoitteen riittäväksi, sanoo Virkkunen

-  Salassapitovelvoite ja tietojen hyväksikäyttökielto säilyvät, vaikka henkilö vaihtaisikin työpaikkaa, muistuttaa Virkkunen.

-   Nyt on kuitenkin syytä käydä valtion ohjeistus ja toimintatavat läpi ja arvioida asiantuntijavoimin, vastaavatko ne 2010- luvun vaatimuksia.      

Toimikunnan puheenjohtaja on valtion työmarkkinajohtaja Teuvo Metsäpelto valtiovarainministeriöstä. Jäseninä ovat kansliapäällikkö Tiina Astola oikeusministeriöstä, oikeustieteen tohtori Pekka Hallberg, toimitusjohtaja Satu Huber, valtiotieteen tohtori Maija-Riitta Ollila, puheenjohtaja Risto Uimonen Julkisen sanan neuvostosta ja hallitusneuvos Kirsi Äijälä valtiovarainministeriöstä.

Toimikunnan tulee saada työnsä päätökseen vuoden 2013 loppuun mennessä.

Lisätietoja: Valtion työmarkkinajohtaja Teuvo Metsäpelto, puh. 02955 30031