Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Tule mukaan kehittämään hyviä yhdistyskäytäntöjä!

2.3.2015 9.10
OM

Yhdistysten hyviä käytäntöjä koskevista suosituksista keskustellaan otakantaa.fi-palvelussa maaliskuussa. Verkkokeskustelun palautetta käytetään järjestöjen oman "Yhdistyksen hyvä hallintotapa" -suosituksen valmistelussa ja viestinnässä.