Ulkoministeriön keskeiset toiminnot turvataan, lisäpanostuksia myös kehitysyhteistyöhön ja vienninedistämiseen

Ulkoasiainministeriö 31.8.2017 16.00
Tiedote

Tiedote 144/2017
31.8.2017

Ulkoministeriön resurssit saatiin turvattua budjettineuvotteluissa. Ministeriön toimintamenot ovat yhteensä 218,14 miljoonaa euroa. Hallitus päätti lisätä kehitysyhteistyön ja vienninedistämisen määrärarahoja.

Korotukset kohdistetaan muuttoliikkeen perimmäisten syiden ratkaisemiseen ja Suomen viennin pullonkaulojen avaamiseen. Kehitysyhteistyöhön tulee ensi vuodelle lisää 9,5 miljoonaa euroa. Tästä 2 miljoonaa euroa suunnataan kumppanuusohjelmiin, jotka palvelevat sekä suomalaisyritysten kansainvälistymistä että yksityisen sektorin kehittymistä kehitysmaissa. Kriisinhallintaan budjetoitiin yhteensä 52,56 miljoonaa euroa. Kriisinhallinta on osa kokonaisvaltaista vakauden ja turvallisuuden vahvistamista, jolla on vaikutuksia myös muuttoliikkeiden hallintaan. Määrärahalla turvataan kaikkiin päätettyjen operaatioihin osallistuminen ja niiden jatkaminen suunnitellusti vuonna 2018.

”Muuttoliikettä ei voi hoitaa kestävästi ennen kuin on toivoa paremmasta huomisesta lähtömaissa. Siksi panostamme lisää yhtäältä työpaikkojen luomiseen ja toisaalta naisten aseman vahvistamiseen Afrikassa ja Lähi-idässä”, toteaa ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen.

Hallitus lisäsi ensi vuoden budjettiehdotukseensa 5 miljoonaa euroa Afrikan ja Lähi-idän kehitysyhteistyöhön. Lisävaroja suunnataan kestävien yhteiskuntien rakentamiseen muuttoliikkeen lähtöalueilla Afrikassa ja Lähi-idässä, korostaen naisten ja tyttöjen asemaa.

Hallitus hakee aktiivisesti YK:n innovaatiokampuksen perustamista Suomeen ja varautuu tukemaan kampuksen toimintaa vuosina 2018-2020 2,5 miljoonalla eurolla vuosittain. Keskuksen tavoitteena on nopeuttaa uutta tekniikkaa hyödyntävien innovaatioiden käyttöönottoa YK:n työssä. Suomen keskuksen painopisteitä olisivat koulutus, terveys, kiertotalous ja cleantech sekä rauha ja turvallisuus.

"YK:n globaalin innovaatiokampuksen saaminen Espoon Otaniemeen on nyt lähellä. Se olisi hieno mahdollisuus avata uuden tekniikan yrityksellemme ovia YK:n jättihankintoihin ja tukea tehokkaiden välineiden käyttöön YK:ssa", Mykkänen korostaa.

Hallitus vahvistaa 2 miljoonalla eurolla kestävää talouskasvua tukevia liikekumppanuusohjelma FinnPartnershipiä ja kehitysinnovaatio-ohjelma Beamia. Ohjelmilla tuetaan suomalaisten yritysten, korkeakoulujen ja järjestöjen kumppanuuksia kehitysmaissa.

Kiinan kasvavan yritys- ja yksityismatkailun viisumien antoa tehostetaan paikkariippumattoman viisuminkäsittelyn laajentamisella Kiinaan. Hallitus lisää 1,5 miljoonaa euroa ulkoministeriön vienninedistämispalveluiden tehostamiseksi.

”Business Finland -uudistuksen yhteydessä vahvistetaan suurlähettiläiden rooli vienninedistämisen maajohtajina. Samalla autamme erityisesti suomalaisyrityksiä pääsemään kansainvälisten kehitysrahoittajien hankkeisiin kehitysmaiden nopeasti kasvavilla markkinoilla", ulkoministeri Timo Soini ja ministeri Mykkänen korostavat.

Lisätietoja: ulkoministerin erityisavustaja Riikka Taivassalo, puh. +358 46 923 4581 sekä ulkomaankauppa- ja kehitysministerin erityisavustaja Pasi Rajala, puh. +358 400 464 393.

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]