Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Utrikesminister Soini till Strasbourg – Finland tar över ordförandeskapet i Europarådet

Ulkoministeriö 19.11.2018 11.45
Tiedote

Finland tar över ordförandeskapet i Europarådet den 21 november 2018.

Det nuvarande ordförandelandet Kroatiens utrikesminister Marija Pejčinović Burići överlåter ordförandeskapet åt utrikesminister Timo Soini i Strasbourg. Utrikesminister Soini kommer också att träffa ledningen för Europarådet.

Samma dag håller utrikesminister Soini ett anförande vid Europarådets demokratiforum (World Forum for Democracy) kring kvinnors centrala roll i främjandet av demokrati och konfliktförebyggande.

Det hör till Europarådets primära uppgifter att främja de mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatens principer. Europarådet grundades 1949 och organisationen har idag 47 medlemsstater. I medlemsstaterna bor sammanlagt över 830 miljoner människor.

Finlands prioriteringar under ordförandeskapet är

1) att stärka systemet för mänskliga rättigheter och rättsstatens principer

2) jämställdhet och kvinnors rättigheter

3) öppenhet och delaktighet samt ungdomar och förebyggande av radikalisering.

Du kan läsa programmet för Finlands ordförandeskap i Europarådet på utrikesministeriets webbplats: https://um.fi/europaradet-finlands-ordforandeskap-2018-2019

Finland inleder sitt ordförandeskap vid en tidpunkt då organisationen står inför stora politiska, institutionella och ekonomiska utmaningar. Till de aktuella politiska frågorna hör Rysslands rätt att delta och landets obetalda medlemsavgift. Ordförandeskapet kulminerar i utrikesministermötet som ordnas i Helsingfors den 16–17 maj 2019.

Ytterligare information: Riikka Taivassalo, utrikesministerns specialmedarbetare, tfn 046 923 4581, och Merja Lahtinen, ansvarig tjänsteman, tfn 0295 350 971

Utrikesministeriets e-postadresser har formen [email protected].