Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Uudistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet vievät kohti vähähiilistä yhteiskuntaa

Ympäristöministeriö 14.12.2017 13.57
Tiedote

Valtioneuvosto on tehnyt tänään päätöksen uudistetuista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Tavoitteilla varmistetaan, että valtakunnallisesti merkittävät asiat huomioidaan kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa.

Alueidenkäyttötavoitteiden avulla taitetaan yhdyskuntien ja liikenteen päästöjä, turvataan luonnon monimuotoisuutta ja kulttuuriympäristön arvoja sekä parannetaan elinkeinojen uudistumismahdollisuuksia. Niillä myös sopeudutaan ilmastonmuutoksen seurauksiin ja sään ääri-ilmiöihin.

”Tavoitteena on vähähiilinen yhteiskunta, jossa ihminen ja luonto voivat hyvin ja yrityksillä on mahdollisuus uusiutua. Kestävät alueidenkäytön ratkaisut ovat välttämättömiä. Hyvinvointia tuova lähiympäristö, monimuotoinen luonto, kestävä kaupunkirakenne ja järkevät energiaratkaisut lyövät tavoitteissa kättä päälle. Tavoitteet tukevat myös kansainvälisten sitoumusten toteuttamista Suomessa”, asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen painottaa. 

Tavoitteita nyt aiempaa merkittävästi vähemmän  

Uudistetut tavoitteet jakautuvat viiteen kokonaisuuteen:           

  • Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
  • Tehokas liikennejärjestelmä
  • Terveellinen ja turvallinen elinympäristö
  • Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat
  • Uusiutumiskykyinen energiahuolto

Tavoitteita on nyt napakat 17 aiemman 70 sijaan. Päällekkäisyydet erityislainsäädännön kanssa on purettu. Kaikki tavoitteet koskevat koko maata, eikä alueellisia erityistavoitteita enää ole.  ”Kunnat saavat lisää liikkumavaraa maankäytössä, kuten hallitusohjelmassa lupasimme” ministeri Tiilikainen toteaa tyytyväisenä. 

Työ valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistamiseksi käynnistyi helmikuussa 2016. Työ tehtiin tiiviissä vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa.  Ensimmäistä kertaa valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet annettiin vuonna 2000, ja ne tarkistettiin vuonna 2008. Tavoitteiden oikeusvaikutukset säilyvät uudistuksessa ennallaan.

Valtioneuvoston päätös tulee voimaan 1.4.2018.

Lisätietoja:

Ministerin erityisavustaja Tea Usvasuo, p. 046 922 8946, [email protected]
Ympäristöneuvos Timo Turunen, p. 0295 250 303, [email protected]

Kimmo Tiilikainen