Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Valtioneuvoston yleisistunto 7.12.2017 Uusi asetus ohjaa jätteitä hyötykäyttöön maarakentamiseen

7.12.2017 14.06
YM

Valtioneuvosto hyväksyi tänään asetuksen, joka helpottaa jätteiden hyödyntämistä maarakentamisessa. Eräiden jätteiden hyödyntämistä maarakentamisessa koskeva asetus helpottaa jätteiden käyttöä kohteissa, joissa jäte voi korvata luonnon kivi- ja maa-ainesta. 
Valtioneuvoston yleisistunto 7.12.2017