Uusi lakihanke käyntiin lupa-asioinnin sujuvoittamiseksi

Ympäristöministeriö 17.10.2016 15.44
Tiedote
 

Ympäristöministeriö on asettanut lainsäädäntöhankkeen, joka sovittaa yhteen ympäristöllisiä menettelyjä. Uudistus koskisi muun muassa ympäristölupia, vesilain mukaisia lupia, luonnonsuojelulain mukaisia poikkeuspäätöksiä, ympäristövaikutusten arviointia ja rakennuslupia. Tavoitteena on tehdä lupa-asioinnista asiakkaalle mahdollisimman sujuvaa. Kyseessä on yksi pääministeri Juha Sipilän hallituksen norminpurkukokonaisuuden merkittävimmistä hankkeista, ja se toteuttaa kahta kärkihanketta: ’Työllisyys ja kilpailukyky’ sekä ’Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen’.

Ympäristöllisiä menettelyjä sujuvoittava laki on edellytys sille, että niin sanottu yhden luukun malli voidaan toteuttaa. Siinä lupa-asiakas asioisi viranomaisen kanssa yhdeltä asiointipisteeltä eli ”luukulta”, josta voisi hoitaa kerralla kaikki tiettyyn hankkeeseen tarvittavat luvat.  Yhden luukun palvelut vaativat lisäksi julkishallinnolta merkittävää sähköisen asioinnin kehittämistä. Tätä työtä tehdään osana laajempaa digitalisaatiota.

Uutta lakia valmistelee laajapohjainen ohjausryhmä, jonka puheenjohtaja on ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka. Työn aikana kuullaan useita keskeisiä tahoja. Hankkeen käynnistystilaisuus järjestetään perjantaina 28.10. Helsingissä, ja tilaisuutta voi myös seurata suorana verkkolähetyksenä.

Yhden luukun palvelujen toteuttamisen lähtökohta on hallituksen linjaus suuria ja keskisuuria hankkeita koskevien ympäristölupa- ja valvontatehtävien kokoamisesta valtakunnallisen toimivallan omaavalle viranomaiselle. Lakihanke pohjautuu selvitykseen ’Yhden luukun periaatteen toteuttaminen ympäristöasioissa’, joka valmistui kesäkuussa 2016.

Muutoksenhakua koskevat säännökset valmistellaan tiiviissä yhteistyössä oikeusministeriön kanssa.

Tavoitteena on, että hallituksen esitys yhdennetyistä ympäristömenettelyistä annetaan eduskunnalle keväällä 2018.

Lisätietoa:

Lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn, p. 0295 250 255, [email protected]

Kimmo Tiilikainen kärkihankkeet norminpurku