Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Tasavallan presidentin esittely 28.12.2018 Uusi raideliikennelaki voimaan 1. tammikuuta 2019

28.12.2018 12.29
LVM

Tasavallan presidentti on vahvistanut 28. joulukuuta uuden raideliikennelain. Raideliikennelainsäädännön kokonaisuudistuksella parannetaan rautatiemarkkinoiden toimivuutta ja pannaan kansallisesti täytäntöön Euroopan unionin neljäs rautatiepaketti. Laki korvaa voimassa olevan rautatielain ja kaupunkiraideliikenteestä annetun lain.
Esittelyn aineisto