Valtioneuvoston yleisistunto 19.12.2019 Väkivaltaista radikalisoitumista ja ekstremismiä ehkäistään monin keinoin

19.12.2019 16.57
SM

Valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätöksen kansallisen väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisyn toimenpideohjelmasta vuosille 2019-2023. Ohjelman tavoitteena on muun muassa vähentää ekstremististä väkivaltaa ja sen uhkaa yksilöille, yhteisöille ja yhteiskunnalle sekä edistää yhdenvertaisuuden, sananvapauden ja muiden perustuslaillisten oikeuksien toteutumista.
Istunnon päätösaineisto