FI SV EN

Toppmötet i Valletta enades om en konkret handlingsplan

Statsrådets kommunikationsavdelning 12.11.2015 14.07
Pressmeddelande 600/2015

Stats- och regeringscheferna för de viktigaste afrikanska partnerländerna till Europa sammanträdde i Valletta på Malta den 11–12 november. Som avslutning på toppmötet enades de om ett politiskt uttalande och en konkret handlingsplan i fråga om migrationen.

De 35 afrikanska och 31 europeiska stats- och regeringscheferna uttryckte sin oro över den snabbt tilltagande migrationen och gjorde ett åtagande om att undanröja orsaker som tvingar människor att lämna sitt hemland. Handlingsplanens fem prioriterade områden är:

  • Insatser mot de bakomliggande orsakerna till migration
  • Att öka den lagliga migrationen
  • Skyddet för migranter och asylfrågor
  • Kampen mot smuggling och människohandel
  • Återvändande och återtagande

Projekten i handlingsplanen finansieras genom nödfonden för Afrika (Africa Trust Fond), som inrättades idag och vars kapital kommer att uppgå till minst 2 miljarder euro. Av det beloppet kommer 1,8 miljarder euro från EU-budgeten och resten från medlemsländerna. Finland deltar i fonden med 5 miljoner euro. Finland tänker föreslå att fonden ska användas för att finansiera högteknologiska projekt som skapar arbetstillfällen i små och medelstora företag i Afrika. I sitt anförande betonade statsminister Juha Sipilä att utbildning och arbete är centrala faktorer som ger unga människor tro på en framtid i sitt eget hemland.

”Inget samhälle har råd att låta sina unga gå länge arbetslösa. Vi måste samarbeta med den privata sektorn för att uppmuntra sysselsättning och företagsamhet och se till att det skapas nya innovationer till exempel inom den kommunikationstekniska branschen”, konstaterade statsminister Juha Sipilä.

Handlingsplanen omfattar 16 konkreta projekt som ska slutföras under 2016.  Inom ramen för projekten stöder man bl.a. digitaliseringen och uppstartsföretag som ett led i stärkandet av sektorn med små och medelstora företag, utvecklar jordbruksproduktionen och höjer förädlingsvärdet på produkter.

Ytterligare information: Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, Jari Haapiainen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 0295 160 406, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli