Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Valtioneuvosto vahvisti päätöksen 175 turvapaikanhakijan vastaanottamisesta Välimeren alueelta

Sisäministeriö 27.2.2020 13.45
Tiedote 15/2020
Pakolaisleiri.

Valtioneuvosto on 27.2. vahvistanut päätöksellään hallitusryhmien linjauksen haavoittuvassa asemassa olevien turvapaikanhakijoiden auttamisesta. Sovituilla toimilla helpotetaan turvapaikanhakijoiden humanitaarista tilannetta Välimeren alueen EU-jäsenmaissa.

Suomeen vastaanotetaan ensisijaisesti ilman huoltajaa olevia alaikäisiä sekä yksinhuoltajaperheitä, joilla on todennäköisesti perusteet saada kansainvälistä suojelua ja jotka tulevat erityisen heikon turvallisuustilanteen maista, kuten Syyriasta ja Afganistanista. Turvapaikanhakijoita voidaan vastaanottaa yhteensä enintään 175 henkilöä Kreikasta, Kyprokselta, Maltalta ja Italiasta sen mukaan, missä heidän tilanteensa on vakavin.

Turvapaikanhakijoiden siirtojen tarkemmasta ajoituksesta ja kohdennuksesta maittain päättää myöhemmin sisäministeriö yhteistyössä Maahanmuuttoviraston kanssa. Vastaanotettavat henkilöt valitsee Maahanmuuttovirasto yhdessä muiden viranomaisten kanssa.

Siirrot toteutetaan porrastetusti. Ne jaksotetaan riittävän pitkälle aikavälille siten, että Maahanmuuttovirasto pystyy varmistamaan hakijoiden asianmukaisen vastaanoton ja heidän erityistarpeidensa huomioinnin. Henkilöiden varsinainen turvapaikkaprosessi käynnistyy heidän saavuttuaan Suomeen.

Vastaanoton kustannukset kompensoidaan EU-rahoituksella

Turvapaikanhakijoiden vastaanottovaiheen kustannukset kompensoidaan EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) kautta. Euroopan komissiolta voidaan lisäksi hakea rahoitusta kustannuksiin AMIF-rahaston hätäapumekanismin kautta.

Muita kustannuksia aiheutuu esimerkiksi kotouttamisesta. Vuoden 2020 valtion talousarviossa on jo valmiiksi varauduttu siihen, että Suomessa jätetään kuluvana vuonna 4 000 ensimmäistä turvapaikkahakemusta. Hakijoista 200:n on arvioitu olevan ilman huoltajaa olevaa alaikäisiä.

Vuonna 2019 Suomeen tuli noin 2 500 turvapaikanhakijaa. Määrä on viime vuosina ollut pienempi kuin ennen vuotta 2015, jolloin Suomeen saapui yli 32 000 turvapaikanhakijaa. Ennen vuotta 2015 hakijamäärä oli suhteellisen vakiintunut 3 000–4 000 hakijaan vuosittain.

EU edistää kestävää ratkaisua

Välimeren alueen EU-valtioilla on keskeinen rooli Eurooppaan kohdistuvan muuttoliikkeen hallinnassa. Muuttoliikepaineen kasvaessa niiden vastaanottokapasiteetti voi ylittyä. Tämän seurauksena turvapaikanhakijoille, ennen kaikkea lapsille, aiheutuu ylimääräistä inhimillistä hätää ja kärsimystä.

Nyt sovituilla toimilla vastataan akuuttiin tilanteeseen Välimeren alueella. Suomi haluaa edelleen osana EU:ta edistää ensisijaisesti kestävää ratkaisua, jolla uudistetaan yhteinen eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä ja tehdään siitä toimiva myös kriisitilanteissa. Euroopan komissiolta odotetaan kevään aikana uutta ehdotusta turvapaikkapolitiikan uudistamisesta.

Lisätietoja:

johtava asiantuntija Kukka Krüger, p. 0295 488 270, [email protected]