Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan istunto 16.1.2014

Valtioneuvoston viestintäosasto 16.1.2014 11.36
Tiedote 11/2014

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

 

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 16.1.2014 seuraavia asioita:

Käytettyjen Leopard 2A6 -taistelupanssarivaunujen hankkiminen Hollannista. Puolustusvoimat saa hankkia 100 kappaletta taistelupanssarivaunuja, koulutusvälineet, harjoitusampumatarvikkeet, varaosat, erikoistyökalut ja testilaitteet sekä dokumentaation ja henkilöstön kurssituksen. Hankintaan liittyvän materiaalin ja palveluiden toimitukset ajoittuvat vuosille 2014-2019. Hankintahinta on 199 900 000 euroa (0 % alv), josta arvonlisävero on 47 976 000 euroa (24 %) eli yhteensä 247 876 000 euroa. Hinta ei sisällä materiaalin kuljetuskustannuksia Hollannista Suomeen. (PLM osastopäällikkö Jukka Juusti 0295 140 400)

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla käytettävän korkotukilainojen myöntämisvaltuuden sekä Maatilatalouden kehittämisrahaston valtiontakausten myöntämisvaltuuden ja avustusvarojen osoittaminen eräiden maa- ja porotalouden rakennetukien toimeenpanoa varten vuonna 2014. Päätöksellä osoitetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten käytettäväksi myöntämisvaltuutta ja avustusvaroja maatalouden rakennetukilain, maaseutuelinkeinojen rahoituslain ja porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten tukien toimeenpanoa varten. Myöntämisvaltuuksien ja avustusvarojen osoittaminen koskee osaa vuonna 2014 tehtävistä tukipäätöksistä. Vuoden 2014 talousarvion momentilla 30.20.49 (Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki) on käytettävissä korkotukilainojen myöntämisvaltuutta 250 000 000 euroa. Määrästä osoitetaan myöntämisvaltuutta ELY-keskuksille 80 000 000 euroa. Maatilatalouden kehittämisrahaston (MAKERA) vuoden 2014 käyttösuunnitelmassa rakennetukilain mukaisiin investointi- ja nuoren viljelijän aloitusavustuksiin varatusta 90 000 000 eurosta osoitetaan ELY-keskuksille 19 000 000 euroa. MAKERAn vuoden 2014 käyttösuunnitelmassa 10 000 000 euroon rajatusta valtiontakausten myöntämisvaltuudesta osoitetaan 600 000 euroa muutospäätöksiä varten. Päätöksen jälkeen vuonna 2014 olisi vielä osoitettavissa korkotukilainojen myöntämisvaltuutta 170 000 000 euroa, avustusvaroja 71 000 000 euroa ja valtiontakausten myöntämisvaltuutta 9 400 000 euroa. (MMM maatalousylitarkastaja Hannu Porkola 0295 162 230)

Työterveyslaitoksen vuoden 2014 talousarvion hyväksyminen. Sosiaali- ja terveysministeriö hyväksyy Työterveyslaitoksen talousarvion. Työterveyslaitokselle suoritetaan sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamiin menoihin valtionapua 80 prosenttia kustannuksista. Talousarviossa vahvistetaan valtionapuun oikeuttaviksi kustannuksiksi 45 678 750 euroa. Valtionapu on 36 543 000 euroa. Määrärahasta saa käyttää enintään 350 000 euroa työterveyshuollon koulutuksesta ja työterveyshenkilöstön kehittämiseen liittyvien hankkeiden toteuttamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen. (STM lääkintöneuvos Kristiina Mukala 0295 163 325)