Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Raha-asiainvaliokunnan istunto 28.8.2014

Valtioneuvoston viestintäosasto 28.8.2014 10.26
Tiedote 340/2014

Raha-asiainvaliokunnan istunnossa 28.8.2014 ei käsitelty ministeriöille puollettavia julkisia asioita. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston yleisistunnon jälkeen.

(Tyhjä)