Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan istunto 9.1.2014

Valtioneuvoston viestintäosasto 9.1.2014 11.10
Tiedote 4/2014

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

 

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 9.1.2014 seuraavia asioita:

Yhteensä 29 011 000 euron valtionavustuksen myöntäminen FinnHEMS Oy:n lääkärihelikopteritoimintaan. Avustusta saa käyttää lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan lentotoiminnan, maayksiköiden, tukikohtien ja hallinnon kustannuksiin Suomessa 1.1.2014-30.12.2014. (STM kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee 0295 163 356)