Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 9.1.2014

Valtioneuvoston viestintäosasto 8.1.2014 13.10
Tiedote 3/2014

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

 

Valtioneuvoston kanslia

Olli-Pekka Heinonen, valtiosihteeri p. 0295 160 280
- Valtiosihteeri Timo Korpijärven virkavakuutus
- Valtiosihteeri Andrei Nahkalan virkavala

Kari Peltonen, hallitusneuvos p. 0295 160 288
- Valtioneuvoston kanslian lainsäädäntöneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Valtiovarainministeriö

Anders Colliander, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 289
- Valtioneuvoston asetus veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta Panaman kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Marcus Merin, yli-insinööri p. 0295 342 374
- Liikenneturvan hallituksen puheenjohtajan, liikenne- ja viestintäministeriön sekä sisäasiainministeriön erovuoroisten jäsenten ja näiden henkilökohtaisten varajäsenten asettaminen vuosiksi 2014 ja 2015

Kaisa Männistö, neuvotteleva virkamies p. 0295 342 030
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta (HE 182/2013 vp; EV 159/2013 vp)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Elina Isoksela, neuvotteleva virkamies p. 0295 063 719
- Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista vuonna 2014

Sosiaali- ja terveysministeriö

Liisa Ollila, kansainvälisten asiain johtaja p. 0295 163 115
- Maailman terveysjärjestön (WHO) 134. hallintoneuvosto Genevessä 20.-25.1.2014