Vapaaehtoista maanpuolustusta koskevaa valvontaa tarkennetaan

Puolustusministeriö 14.2.2020 9.00
Tiedote
Puolustusministeriö teki vuosien 2018-2019 aikana laillisuusvalvontatarkastuksen vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta. Tarkastuksen kohteina olivat erityisesti Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen antama koulutus alaikäisille, Puolustusvoimien ampuma-aseiden käyttö muussa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen koulutustoiminnassa kuin Puolustusvoimien tilaamassa sotilaallisessa koulutuksessa, yhdistyksen valtionavustusten käsittely sekä Puolustusvoimien ja puolustusministeriön vapaaehtoisen maanpuolustuksen valvonnan lainmukaisuus.

Tarkastuksen perusteella puolustusministeriö tarkentaa vapaaehtoista maanpuolustusta koskevaa valvontaa.

Puolustusministeriö toteaa, että Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen sotilaallisia valmiuksia palvelevaan koulutukseen on 1.1.2016 - 20.8.2018 osallistunut 18 vuoden ikärajasta huolimatta alaikäisiä. Lisäksi yksittäisiä alaikäisiä osallistujia havaittiin koulutuksessa, jossa oli käytössä Puolustusvoimien aseita.

Puolustusvoimien ampuma-aseita ja ampumatarvikkeita on luovutettu mahdollisesti säännösten vastaisesti Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen sotilaallisia valmiuksia palvelevaan koulutukseen ainakin aikavälillä 1.1.2016-20.8.2018. Aseita on kuitenkin käsitelty kyseisissä koulutuksissa Puolustusvoimien henkilökunnan valvonnassa. Toiminnan ristiriitaa on korjattu muun muassa 1.1.2020 voimaantulleella vapaaehtoisen maanpuolustuksen lainsäädäntöuudistuksella.

Puolustusministeriö on tehtyjen korjauksien lisäksi pyytänyt keskusrikospoliisia tutkimaan edellä mainittuja tarkastuskohteita koskevat ministeriön havainnot.

Puolustusministeriö on havainnut puutteita Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen valtionavustuksen käsittelyssä. Ministeriö on tästä syystä käynnistänyt valtionavustuslain mukaisen tarkastuksen.

Tarkastushavaintojen perusteella puolustusministeriö kehittää entisestään vapaaehtoista maanpuolustusta koskevaa valvontaa. Puolustushallinnon viranomaisten valvontavelvoitteita on jo tarkennettu 1.1.2020 voimaantulleella vapaaehtoisen maanpuolustuksen lainsäädäntöuudistuksella.

Puolustusministeriö on siirtänyt tarkastuksen aikana tehtyjen havaintojen perusteella tarkastuskohteita Puolustusvoimien sisäisen laillisuusvalvonnan selvitettäväksi. Näiden tarkastuskohteiden osalta tiedottamisesta vastaa Puolustusvoimat.

Puolustusministeriö pitää vapaaehtoista maanpuolustustyötä ja siihen osallistuvia kouluttajia ja kurssilaisia tärkeänä osana Suomen kansallista puolustusta. Tarkastuksilla ei ole vaikutuksia vapaaehtoisen maanpuolustustyön jatkumiseen.

Lisätietoja asiasta puolustusministeriössä antaa hallitussihteeri, varatuomari Timo Tuurihalme p. 02951 40119. Sähköposti: [email protected]