Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Matpenning till beväringar även under den lediga perioden

Försvarsministeriet 2.4.2020 13.57 | Publicerad på svenska 2.4.2020 kl. 14.00
Pressmeddelande

Försvarsministeriet har den 2 april 2020 temporärt ändrat förordningen som gäller förmåner för beväringar. Till beväringarna ska det utöver dagpenning också betalas matpenning för den tid då bespisning inte kan ordnas för dem.

Ändringen baserar sig på de särskilda arrangemang i beväringsutbildningen som införts med tanke på coronaviruset. På grund av undantagsförhållandena har truppförbanden delat in sina beväringar i tre grupper och grupperna är turvis i garnisonen och lediga. Enligt förordningsändringen betalas nu matpenning till beväringarna också under den lediga perioden, då de inte har möjlighet till bespisning i garnisonen. Under veckosluten gäller normal veckoslutspermission, varvid matpenning inte betalas. Matpenningen uppgår till 13,50 euro per dag.

- Genom denna temporära ändring tryggar vi beväringarnas utkomst också under rådande undantagstider, betonar försvarsminister Antti Kaikkonen.

Ändringen av förordningen träder i kraft den 7 april 2020, men den tillämpas retroaktivt från och med att de särskilda arrangemang som hänför sig till bekämpningen av coronaviruset har införts. Ändringen av förordningen gäller till och med den 30 juni 2020. Giltighetstiden kan vid behov förlängas eller förkortas.

Ytterligare information ges av Perttu Wasenius, regeringssekreterare (tfn 0295 140 603) [email protected].