Valtioneuvoston yleisistunto 7.6.2018 Verkkokaupan arvonlisäverotus yksinkertaistuu

7.6.2018 14.23
VM

Pienet yritykset pystyvät jatkossa käymään helpommin verkkokauppaa EU-maiden välillä. Hallitus esittää lainmuutoksia, jolla pannaan täytäntöön EU-lainsäädäntöä rajat ylittävästä sähköisestä kuluttajakaupasta.
Valtioneuvoston yleistunto