Ympäristöministeriöltä 1,85 miljoonaa euroa avustuksia järjestöille ja ympäristönhoitoon

Ympäristöministeriö 15.5.2018 15.33
Tiedote

Ympäristöministeriö myöntää tänä vuonna yhteensä 1,85 miljoonaa euroa harkinnanvaraisia valtionavustuksia. Avustuksia saa 38 järjestöä, ja rahaa myönnetään myös ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankkeisiin, saariston ympäristönhoitoon ja tunturialueiden jätehuoltoon. Suurimpia avustusten saajia ovat Pidä Saaristo Siistinä ry, Suomen luonnonsuojeluliitto ry, Vuokralaiset VKL ry sekä Natur och Miljö rf.

Tänä vuonna järjestöille ja ympäristönhoitoon tarkoitettua määrärahaa oli käytettävissä 1 835 000 euroa, mikä on 445 000 euroa vähemmän kuin vuonna 2017. Ero johtuu eduskunnan vuonna 2017 tekemistä, kokonaisuudessaan 550 000 euron kertaluonteisista määrärahapäätöksistä. Vuodelle 2018 eduskunta osoitti järjestöille myönnettäviin avustuksiin 105 000 euron lisämäärärahan.

Lisäksi vuosina 2016-2017 käyttämättä jääneet ja ympäristöministeriölle palautuneet määrärahat käytetään vuoden 2018 avustusten jaon yhteydessä kohdentamalla avustus uudelleen vuosina 2016 ja 2017 avustusta saaneille järjestöille. Näin vuonna 2018 jaettavissa oleva määräraha on suurempi kuin avustuksiin vuoden 2018 talousarviossa varattu määräraha.

Ympäristöministeriö avustaa vuosittain valtakunnallisia ympäristö-, asunto- ja rakennusalan järjestöjä. Avustukset tulevat valtion talousarvion ympäristöministeriön hallinnonalan momentilta ”Avustukset järjestöille ja ympäristönhoitoon”.

Avustuksilla tuetaan valtakunnallista ympäristöjärjestötoimintaa, valtakunnallisia asunto- ja rakennusalan järjestöjä niiden valistus- ja neuvontatoiminnassa, ympäristökasvatusta ja -valistushankkeita sekä saariston ympäristönhoitoa ja saaristo- ja tunturialueiden jätehuoltoa edistävää toimintaa.

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Miliza Malmelin, ympäristöministeriö, p. 02952 50176, [email protected]

Ympäristöneuvos Tuija Mikkonen, ympäristöministeriö, p. 02952 50184, [email protected]