Ympäristöministeriön asetusluonnos rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta

Ympäristöministeriö 18.10.2016 12.49
Tiedote

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja ympäristöministeriön asetusluonnoksesta rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta. Asetus on osa uudelleenlaaditun rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (2010/31/EU) kansallista toimeenpanoa.

Asetusmuutosluonnokseen on sisällytetty Euroopan komission 29 päivänä huhtikuuta 2016 tekemän virallisen huomautuksen 2016/2030 mukaiset muutokset.  

  • Poistettu 1§:n toinen momentti, jossa on luettelo rakennusluokista, joihin ei tarvitse soveltaa energiatehokkuutta koskevia vähimmäisvaatimuksia.
  • Lisätty määrittelyt tekniselle toiminnalliselle ja taloudelliselle toteutettavuudelle sekä laajamittaiselle korjaamiselle.
  • Lisätty minimihyötysuhdevaatimukset lämmitysjärjestelmille.

Asetuksen lausuntoaika päättyy 25.11.2016

Lisätietoja

Yli-insinööri, Jyrki Kauppinen, p. 050 364 7356, [email protected]

Kimmo Tiilikainen