Valtion talousarvio 2016

Valtioneuvosto antoi 28.9.2015 eduskunnalle hallituksen esityksen valtion talousarvioksi vuodelle 2016 sekä julkisen talouden suunnitelman vuosille 2016–2019.

Talousarvioesityksessä määrärahoiksi ehdotetaan 54,1 miljardia euroa. Talousarvioesitys on 5,0 miljardia euroa alijäämäinen, mikä ehdotetaan katettavaksi lainanotolla. Valtionvelan arvioidaan olevan vuoden 2016 lopussa noin 106 miljardia euroa, mikä on noin 50 prosenttia bruttokansantuotteesta.
Budjettiesitys
Julkisen talouden suunnitelma
Budjettikatsaus 2016

Myös hallituksen toimintasuunnitelma strategisen hallitusohjelman kärkihankkeiden ja reformien toimeenpanemiseksi julkistettiin maanantaina 28. syyskuuta. Suunnitelma täsmentää kärkihankkeiden ja tärkeimpien rakenteellisten uudistusten eli reformien aikataulut, toimenpiteet ja rahoituksen.
Toimintasuunnitelma
Kärkihankkeet