Valtion talousarvio 2020

Hallituksen talousarvioesitys vuodelle 2020 eduskuntaan

7.10.2019 15.00

Valtioneuvosto antoi maanantaina 7. lokakuuta eduskunnalle hallituksen esityksen valtion talousarvioksi vuodelle 2020.

Eduskunnalle annettiin myös selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020–2023 ja tämän vuoden kolmas lisätalousarvio.

Talousarvioesitys 2020
Budjettikatsaus 2020
Vuoden kolmas lisätalousarvioesitys
VM:n budjettiuutinen
Julkisen talouden suunnitelma 2020–2023 Hallitukselle toimintasuunnitelma
Hallitusohjelman ilmiökokonaisuuksien toteuttamiselle tavoitteet, keinot ja aikataulut

7.10.2019 14.04
VNK
Pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelma tavoittelee sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää Suomea. Rinteen hallituksen toimintasuunnitelma sisältää hallitusohjelman ilmiökokonaisuuksien keskeiset tavoitteet sekä keinot ja aikataulut niiden saavuttamiseen. Suunnitelmassa nimetään toimenpiteiden valmisteluun ja toteutukseen osallistuvat ministeriöt. Toimintasuunnitelma ei korvaa hallitusohjelman kirjauksia.

Talousarvioesitys 2020 ja julkisen talouden suunnitelma vuosille 2020–2023
Hallituksen budjetilla rakennetaan sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää Suomea

17.9.2019 19.16
VNK
Pääministeri Antti Rinteen hallituksen talousarvioesitys vuodelle 2020 rakentaa sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää yhteiskuntaa sekä lisää osaamista ja osallisuutta koko Suomessa. Talousarvioesitys sisältää merkittäviä tulevaisuusinvestointeja koulutukseen, työllisyyteen ja kasvuun, suomalaisten hyvinvointiin ja turvallisuuteen sekä luonnonsuojeluun ja ilmastonmuutoksen torjuntaan. Kaikki aineisto kerätään tälle budjettisivulle kun esitys annetaan eduskunnalle 7.10.

Budjetti
Ehdotus vuoden 2020 talousarvioksi on julkaistu

16.8.2019 11.54

Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2020 talousarvioksi on julkaistu. Se on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa budjetti.vm.fi.

Ministeriöiden talousarviotiedotteet on koottu osoitteeseen valtioneuvosto.fi/budjetti-2020.

Hallitus käsittelee talousarvioehdotusta budjettiriihessään 17.–18. syyskuuta.

Luottamusta ihmisille ja yrityksille (tiedote 14.8.2019)
Näin talousarvion 2020 valmistelu etenee