Valtion budjetti

Valtion budjetti eli talousarvio on vuosittainen valtion taloutta ja varainhoitoa koskeva suunnitelma. Talousarvio sisältää valtion seuraavan vuoden määrärahat ja tulot. Siinä päätetään tarvittaessa myös alijäämän kattamiseen otettavasta velasta.

Ministeriöt antavat vuosittain talousarvioehdotuksensa valtiovarainministeriölle. Valtiovarainministeri päättää ehdotuksesta valtion talousarvioesitykseksi, jonka jälkeen käydään talousarvioneuvottelut ministeriöittäin.

Ministeriökohtaisten neuvotteluiden jälkeen hallitus käsittelee ehdotusta yhteisessä budjettiriihessä ja hyväksyy talousarvioesityksen sisällön. Tämän jälkeen talousarvioesitys viimeistellään ja esitellään valtioneuvoston yleisistunnossa. Talousarvion hyväksyy eduskunta. Talousarviota täydennetään tarvittaessa lisätalousarvioesityksillä.

Talousarvioesityksen täydennys 2022

Hallitus ehdottaa täydennyksiä vuoden 2022 talousarvioesitykseen

18.11.2021 14.05
OKM OM TEM VM VNK
Hallitus antoi torstaina 18. marraskuuta eduskunnalle esityksensä vuoden 2022 talousarvioesityksen täydentämisestä. Esityksessä kompensoidaan rahapelitoiminnan tuottojen laskua edunsaajille 73,8 miljoonalla eurolla talousarvioesityksessä ehdotetun 330 miljoonan euron lisäksi. Täydennysesityksessä määrärahatarve kasvaa 152 miljoonalla eurolla ja vastaavasti tuloarvioita korotetaan yhteensä 39 miljoonalla eurolla sekalaisten tulojen kasvun myötä.

Talousarvioesitys 2022

Talousarvioesitys vuodelle 2022 on annettu

27.9.2021 11.30
VM VNK

Valtioneuvosto antoi maanantaina 27. syyskuuta eduskunnalle hallituksen esityksen valtion talousarvioksi vuodelle 2022.

Talousarvioesityksessä määrärahoiksi ehdotetaan 64,8 miljardia euroa. Tuloiksi arvioidaan 57,9 miljardia euroa. Talousarvioesitys on 6,9 miljardia euroa alijäämäinen. 

Talousarvioesitys 2022
Budjettikatsaus 2022
Kuntatalousohjelma 2022

valtioneuvosto.fi/budjetti-2022


Budjettiriihi
Hallituksen talousarvioesitys rakentaa tulevaisuuden kestävää kasvua

9.9.2021 15.50
VM VNK

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen talousarvioesitys vuodelle 2022 rakentaa tulevaisuuden kestävää kasvua koronakriisin jälkeiseen aikaan.

Talousarvioesitys tukee pandemian aiheuttamasta kriisistä toipumista, vauhdittaa investointeja sekä edistää ympäristöllisesti kestävää kasvua ja osaavan työvoiman saatavuutta. Talousarvioesityksen tavoitteena on turvata ihmisten hyvinvointi ja huolehtia pitkäjänteisen, kestävän talouskasvun edellytyksistä. 

Tiedotustilaisuuden tallenne 9.9.2021 | Youtube 
Ministeri Saarikon esitysdiat 9.9.2021
Kuvia talousarvioneuvotteluista | Flickr