Skip to content
Government and ministries
Media
Menu

Hallitus hyväksyi lainsäädäntösuunnitelman syys- ja kevätistuntokausille

Government Communications Department 28.8.2020 10.32
Tiedote 544/2020

Hallitus on hyväksynyt neuvottelussaan suunnitelman hallituksen esityksistä ja valtioneuvoston selonteoista, jotka annetaan eduskunnalle syysistuntokaudella 2020. Samalla hyväksyttiin alustavasti kevätistuntokauden 2021 suunnitelma.

Hallituksen lainsäädäntösuunnitelma löytyy valtioneuvoston verkkosivuilta osoitteesta valtioneuvosto.fi/lainsaadantosuunnitelma. Suunnitelmaan päivitetään eduskunnan istuntokauden aikana tehtävät muutokset. 

Lainsäädäntösuunnitelma kertoo hallituksen esityksen (HE) valmistelun tilanteen ja arvion ajankohdasta, jolloin valtioneuvosto käsittelee lakiesityksen ja päättää sen antamisesta eduskunnalle. Siihen päivittyvät kaikki istuntokauden aikana suunnitelmaan uusina lisätyt ja mahdollisesti siitä poistetut hallituksen esitykset.

Lainsäädäntösuunnitelmassa on mukana myös syksyllä annettavat hallituksen esitykset, jotka liittyvät Covid-19-epidemian jatkumiseen.

Tarkemmat tiedot suunnitelmaan sisältyvien hallitusten esitysten valmistelusta ovat saatavilla ministeriöiden ylläpitämässä valtioneuvoston hanketietopalvelussa.

Lisätietoja: pääministerin eduskunta-asioiden erityisavustaja Tuulia Pitkänen, p. 0295 160 231

Back to top